Your FLOW

Parterapi

 Hvor er kærligheden og lysten til hinanden blevet af? 

Parforholdet kan være en virkelig svær dans, og det betyder at I som par kan have fastlåst jer selv i et negativt samspil.

 EFT Parterapi kan hjælpe jer hvis I oplever

  • Skænderier og konflikter som er gentagende og meget opslidende
  • Det er svært at kommunikere sammen og forstå hinanden
  • I har mistet lysten til hinanden – både følelsesmæssigt og seksuelt
  • I gennemgår en krise som fx dødsfald i familien, sygdom eller utroskab
  • At én eller begge har traumer eller omsorgssvigt med i bagagen– Kærligheden tilbage i jeres parforhold 

Et parforhold er som en blomst – den skal vandes og dyrkes, ellers visner den. 

 

Tryg Tilknytning 

Det mest centrale problem i et kærlighedsforhold er mangel på tryg følelsesmæssig forbindelse i mellem os. Det skaber usikkerhed og dræner jer for energi. Der kan opstå en følelse af hjælpeløshed, angst og ensomhed. Der er måske ikke længere tillid til at vise sine følelser og behov.

Der er hjælp at hente til 8 ud af 10 par til at føle mere tryghed, glæde og håb allerede efter de første par gange af parterapien. Målet er bedre at kunne forstå dine egne og din partners følelsesmæssige behov. At I kan føle jer sikre og trygge i jeres forhold og opleve hinanden som tilgængelige og lydhøre. I et forhold som er kilde til trøst, styrke og sjov, kan du tanke op, og gå stærk og rask ud i verden. Et stærkt parforhold er at sammenlige med en god tryg kærlig familie at vokse op i. Det er afgørende for vores livskvalitet og vores børn.


Bekæmp det Negative Samspil 

Ofte ligger der gamle svigt og fylder imellem parterne. Det er hårdt og svært at have konflikter, afstand og kulde i et parforhold – Det gør os usikre og sorgfulde.
Det kan være hårdt at forsøge at være stærk udadtil, når man føler sig afvist eller svigtet indeni. Det kan blive til en hverdag, hvor konflikterne aldrig rigtig bliver løst tilfredsstillende, fordi ingen af parterne føler sig forstået i sin smerte.

Den sårede part trækker sig for eksempel og viser i stedet, at han/hun vil klare sig selv. Samtidig kan den anden part opleve, at det er vanskeligt at være i tæt nærhed med den anden i den svære tid, og føler sig forkert og afvist.

Sorgen og savnet bliver ofte til en vredesfølelse eller en bitterhed. Den part som mødes med vreden og bitterheden, kan ofte føle sig uretfærdigt behandlet. Savnet og sorgen kommer slet ikke til udtryk, og savnet er derfor svært at imødekomme. Mødet med vreden danner i stedet forsvar, tilbagetrækning eller modangreb.
To sårede og skuffede parter kan meget let komme til at sidde fast i et negativt samspil.

Meget ofte ophører sexlivet også, som ellers er så væsentligt til at forbinde og bekræfte jer i meningen med at være der for hinanden. 

Det er min hensigt at bringe mere accept, kærlighed, varme, liv og energi tilbage i jeres forhold. Især at skabe accept og forståelse omkring de følelser der ligger bag, og hvordan det negative mønster I har fået skabt jer, kan erstattes af nye veje – Så I kan få et lettere, gladere og mere kærlighedsfyldt liv.

Parterapien hjælper når to vigtige byggesten er på plads 


Når I begge kan mærke jeres egne følelser og behov, og give udtryk for dem
    til hinanden. Samtidig med at I kan tune jer ind på hinanden og aflæse,
samt reagerer imødekommende på hendes eller hans signaler og behov.

I terapien støtter jeg jer til at lære jer selv og hinanden bedre at kende, og dermed forstå det negative samspil og de voldsomme følelser, der ligger til grund for jeres konflikter.
Parterapien skaber en fælles forståelse af savn og længsler i jeres forhold.
Når I føler jer forstået af hinanden og når I mødes i hinandens sårbarhed, så forsvinder angst, uro og spænding af sig selv. I kan begynde, at give hinanden det, I hver især har brug for – Ømhed, Kærlighed og Tillid.

De to vigtige byggesten består altså i at kunne tune ind på vores egne følelser og derfra sende klare følelsesmæssige signaler til din partner, og kunne tune dig ind på din partner og reagere på hendes/hans signaler.

At være tæt på en der er så vigtig for os, som vores partner er, indebærer konflikter i hverdagen. Men når den grundlæggende tillid er genskabt, vil konflikter være hurtigere overstået og opleves mindre farlige for os.


Parterapien 

Mange konflikter og frustrationer mellem par opstår ofte, fordi vi ikke tidligt i livet har lært at tale om vores følelser, behov og længsler. Det er oftest i kommunikationen mellem parret at det går galt.
Parterapi forsøger at skabe en rolig, personlig og omsorgsfuld dialog mellem jer, en dialog jeg som terapeut støtter. I parterapi er det min opgave som terapeut at skabe et trygt rum for jer begge, så I føler jer ligeværdige til at udtrykke jer åbent og mere konstruktivt overfor hinanden.

Terapien hjælper til indsigt og forståelse for jer selv og hinanden, som kan være med til at ændre uhensigtsmæssige mønstre. Parterapien vil klargøre hvilke forventninger I har til hinanden, og hvad I hver især finder betydningsfuldt i jeres parforhold. Samtidig får I hver især mulighed for at se på, hvordan I varetager jeres del af ansvaret for jeres parforhold.

Jeg arbejder ud fra Emotionsfokuseret Parterapi (EFT). Det særlige ved emotionsfokuseret parterapi er, at der ligger en kombination af forskning og praksis bag metoden. Det er en veldokumenteret fremgangsmåde til at hjælpe par med.
Der eksisterer i dag omfattende undersøgelser, der dokumenterer de gode resultater og effekter, der kan opnås med EFT parterapi. Nogle af undersøgelserne viser at 70-75% af de par, der modtagere

EFT parterapi får løst deres kriser, og op mod 90% af de par, der modtager EFT parterapi oplever væsentlige forbedringer i parforholdet. Emotionsfokuseret parterapi er ikke forbeholdt en bestemt gruppe af mennesker eller bestemte typer af problemer i parforholdet. EFT parterapi anvendes verden over med mange forskellige slags par.
Se mere på www.dkceft.dk

Hvordan foregår det?

Vi starter med en fælles samtale, hvor jeg hører fra jer, hvad I oplever som styrker og udfordringer i jeres forhold, lidt om jeres historie sammen som par, og hvad der bringer jer i terapi nu.

Efter dette afholder jeg en individuel session med jer hver for at høre lidt om jeres livshistorier, oplevelser af jeres problematikker og mål for terapien. Herefter mødes vi igen til fælles sessioner.

Mange par spørger, hvor mange samtaler et forløb typisk varer. Det er svært at svare præcist på, men tænk et sted mellem 10-15 samtaler alt efter, hvad jeres udgangspunkt er.

Jeg håber, dette giver lidt overblik over, hvad I kan forvente af et parterapiforløb. I er selvfølgelig velkomne til at kontakte mig, hvis I har yderligere spørgsmål eller andet.

 

Par- indrebarn

Billedet viser lige nøjagtig det der sker i et parforhold der ikke fungere  – To voksne der vender sig fra hinanden, hvor de i deres indre længes efter at blive forstået, mødt og hørt, aller mest vigtigt elsket.