logo_waaler_topwp
Afholdelse af Coachingsessioner for sygedagpenge modtagere.

Waalerhus er en personligt ejet virksomhed, der har specialiseret sig i coachingydelser inden for sygedagpengeområdet og beskæftigelsesområdet.
Waalerhus har igennem flere år været fast leverandør til Holstebro Jobcenter med særligt fokus på Sygedagpengeområdet.

Leverandørområderne er mangfoldige men tæller dog primært særligt tilrettelagte coachingforløb for sygemeldte borgere.

Waalerhus har tilknyttet veluddannede og meget kompetente freelance coaches, som alle har specialiseret sig i specifik viden om, hvordan en sygemeldt borger kan bringes tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

Waalerhus tager også private kunder i coachingforløb – her med fokus på personlig udvikling. Waalerhus er derfor også ”et lille filosofisk og spirituelt orienteret hus, som ikke begrænses af et loft over tankernes himmelflugt”.

 

jobcare_logoet
Undervisning i psykisk sundhed og samtaler med borgere i forløbet – PÅ VEJ I JOB – FORLØB TIL BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP

Konceptet er et individuelt virksomhedsrettet forløb; med sideløbende fokus på den parallelle og tværfaglige indsats.

Vi tror på, at mennesket udvikler sig, når den enkelte motiveres, føler sig forstået, oplever succes og derved opnår tiltro til egne evner.

Vi tager altid udgangspunkt i det hele menneske. Ikke kun fordi det er det eneste værdige, men også fordi, det ofte er her, løsningen ligger.

Solid vækst
JobCare har siden etableringen i 2000 haft en stabil og solid vækst. Væksten bygger på viden og erfaring, som er afgørende for JobCare. Vi ansætter kun specialister – fra socialrådgivere og til psykoterapeuter, coaches og eksperter i virksomhedsudvikling. Hos os går du direkte til eksperten.

Nedbryder muren
JobCare har gennem mange år løst opgaver for både private og offentlige kunder, og vi har et bredt netværk i både det private og det offentlige Danmark – et netværk, der hjælper os med at nedbryde muren mellem de offentlige og private systemer.

Ydmyg tilgang
Gennem årene har vi deltaget i en række forsknings- og udviklingsprojekter for blandt andet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) – med spændende resultater og konklusioner til følge. Vi har en ydmyg og nysgerrig tilgang til alle opgaver. Vi lærer af alt, hvad vi – og andre – gør, og vi bruger vores viden til at skabe resultater, der har effekt.