Your FLOW

Skyggearbejde


Dine skyggesider – Find dig selv og fold dig ud.

“Gevinsterne ved at arbejde med sin egen skygge er mangfoldige,
og kan vise dig alle de uudnyttede evner og potentialer,
du endnu ikke kender” 

Vores skyggesider er det, vi ikke har lyst og ikke vil acceptere hos os selv, og derfor heller ikke kan acceptere hos andre. Skyggen er med andre ord det vi håndnakket insistere på at vi ikke er. Skyggen er lossepladsen for alle de personlighedstræk vi ikke vil tage ejerskab for. De tanker, egenskaber og handlinger, vi ikke vil være ved. De drømme og længsler vi aldrig har fået noget gjort ved. Skyggen rummer alt det, vi skjuler, fornægter, skammer os over, undertrykker, nedvurderer og ikke vil vedkende os eller kendes ved i os selv. Lys som mørk.

Hvad er det, der gør, at vi indimellem reagerer uforholdsmæssigt voldsomt på andre menneskers fejl, mangler eller dårlige opførsel? Ved at kaste lys over de sider af os selv, som vi ubevidst skjuler eller fornægter – de mørke sider, som vi har begravet i vores bestræbelser på at være gode eller perfekte. Når vi møder disse sider hos andre – det være sig arrogance, egoisme, dovenskab, grådighed mv – udløser de noget i os; vi bliver fordømmende og vrede, tager afstand fra dem og pudser glorien. Ved at få belyst og arbejdet med vores ubevidste sider, og i det øjeblik du erkender og accepterer din skygge, frigøres der energi i dit liv og dine relationer. Det være sig både de lyser sider og de mørke.Hvad er skyggen?
Begrebet “skyggen” blev først introduceret af den schweiziske psykiater
Carl Jung. Skyggen er en metafor for de psykologiske mekanismer, der styrer
de ubevidste lag i psyken.
De fornægtede siger af os selv, de egenskaber
vi
hader mest ved os selv eller som vi skammer os mest over.


Fordele  ved at kende dine skyggesider?

  • Du får skabt en større helhed inde i dig selv og det giver større balance i din indre væren.
  • Du bliver mere fri i din udfoldelse, når der er ikke er så meget der skal gemmes væk. Du kan bruge din energi på dine kreative udfoldelser.
  • Du kan træde frem i dit eget lys og være et mere autentisk dig.
  • Når du har erkendt dine fortrængte sider, bliver det vanskeligt for dig at fordømme andre.
  • Vedstår og bekender at du også indeholder knap så pæne sider – giver du mulighed for at skabe mindre skyld og skam hos dig selv.
  • Du bliver bedre til at kommunikere mere ærligt og åbent med dine relationer, da du ikke har noget du skal skjule.
  • Når du kender din skygge kan den ikke overrumple dig og tager over. Du tager styringen selv.
  • Det vil give dig en større selvaccept, da du har en indre balance og har ingen indre kritiker der prøver at fortælle dig at du ikke er god nok
  • Du taler fra et let og kærligt sted inden i dig – din egen indre kerne.


Hvis du derimod ikke får kastet lys over dine skygger og du fortsætter med at benægte dem, ja så vil du fortsætte facadelivet og selvbedraget. Jeg er ikke bedrevidende, krukket, herskesyg osv.
Men jo vi er alle det hele! –  Vi har alle skyggerne gemt i os.

Vi forsætter med at lægge låg på os selv og lader skuffelsen om at vi ikke greb drømmen og førte den ud i livet forblive. Hvis vi ikke ser os selv klart, kører skyggen rundt med os og vi finder ikke ind til hvorfor vi går rundt og er usikre på os selv og er mindre værd end andre. Det gør altid ondt at se når andre udlever de sider af os selv vi ikke selv har adgang til. Vi bliver misunderlige og peger fingre, eller fremhæver hvordan vi er bedre end de andre. Du kan føle dig fastlåst og ikke synes at komme nogen steder og du forbliver måske i rollen som offer – det er synd for mig, alle andre har det meget bedre end mig. Vi kan enten ignorere det, fortrænge det eller håbe på, at følelsen forsvinder af sig selv igen. Eller vi kan kigge indad. Og undersøge – med oprigtig nysgerrighed – hvad der gemmer sig under overfladen. Hvad der vil have vores opmærksomhed. Hvad i os, der er klar til at komme ud af skyggen.

Dette er og vil være – uanset hvor hårdt det føles i situationen – en fantastisk mulighed for at lære os selv bedre at kende på et langt dybere plan. Det er også – desværre – svært at gøre selv. Skyggen er jo netop tricky – den gemmer sig. Vi kan ikke selv se vores egne blind spots. Vi har svært ved at “buste” os selv. Derfor kan vi få brug for en, der kan guide og faciliteter processen.

Vil du finde ind til dig selv og folde dig ud – så er jeg klar til at tage arbejdshandskerne på sammen med dig, og hjælpe dig med at få kastet lys på dine skyggesider.

Person der kigger på sin skygge